“Ada empat perempuan mulia yang juga penghulu segala perempuan di dunia. Mereka adalah Asiah binti Muzahim, isteri Fir’aun; Maryam binti Imran, Ibunda Nabi Isa; Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Fatimah binti Muhammad, puteri kesayangan Baginda.” (HR. Bukhari)

Asiah binti Muzahim adalah simbol teladan bagi perempuan beriman yang tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah, meskipun hidup bersama suaminya, Fir’aun yang tidak beriman kepada Allah. Subhanahu wa Ta’ala.

Maryam binti Imran adalah simbol perempuan dalam ibadahnya dan ketinggian derajat ketakwaannya kepada Allah, serta mampu memelihara kesucian diri dan kehormatannya ketika mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Khadijah binti Khuwailid adalah simbol kepada isteri yang setia tanpa mengenal lelah mendampingi suaminya menegakkan panji-panji kebenaran Islam, berkorban jiwa raga dan segala harta bendanya serta rela menanggung berbagai resiko dan cobaan dalam menyebarkan risalah Islam yang diamanahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Fatimah binti Muhammad adalah simbol perempuan yang sholehah, anak yang selalu taat di hadapan ayahandanya, isteri yang setia dan taat di hadapan suaminya serta ibu yang bijaksana di hadapan putera puterinya. Dialah pemuka segala wanita dan juga seorang wanita mithali yang setiap detik kehidupan yang dilaluinya, sepantasnyalah dijadikan tauladan Wanita Muslimah.

Semoga bermanfaat sebagai pelajaran bagi kita semua. Aamiin.

Advertisements