Setiap Muslim pasti menginginkan rumah mereka senantiasa dihadiri oleh para malaikat ALLOH dan dijauhkan dari syetan. Kehadiran para malaikat di rumah kita, akan melahirkan aura ketenteraman, kesejukan dan kedamaian ruhani, yang mengalir di seluruh sudut rumah kita. Kehadiran para malaikat, akan membuat rumah kita laksana surga.
Diantara para malaikat itu, ada yang sengaja berkeliling untuk menebarkan rahmat dan kedamaian di tengah manusia, sebagaimana syetan yang juga sengaja berkeliling untuk menebarkan kejahatan di tengah manusia.
Lalu rumah mana saja yang akan dihadiri para malaikat itu ?
Diantaranya adalah :
1. Rumah yang diliputi dzikir kepada ALLOH, yang di dalamnya ada ruku dan sujud.
2. Rumah yang senantiasa bersih.
3. Rumah yang penghuninya adalah orang-orang yang jujur dan menepati janji.
4. Rumah yang dihuni oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturakhim.
5. Rumah yang dihuni oleh orang yang makanannya halal.
6. Rumah yang dihuni oleh orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang

tuanya.
7. Rumah yang senantiasa ada tilawah Al-Quran.
8. Rumah yang dihuni oleh para penuntut ilmu.
9. Rumah yang penghuninya ada isteri solehah.
10. Rumah yang bersih dari barang-barang haram.
11. Rumah yang dihuni oleh orang yang rendah hati, sabar, tawakal, qana’ah, dermawan,

pemaaf yang senantiasa bersih lahir batin dan para penghuninya makan tidak terlalu

banyak.

Tentunya, kita semua berharap rumah kita akan senantiasa dikelilingi malaikat dan dijauhkan dari syetan laknat. Maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali senantiasa meningkatkan bobot dan kapasitas keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Peningkatan ini kita butuhkan karena hidup ini tidak pernah henti berputar. Waktu kita terus bergulir dan kita tidak bisa menghentikannya. Umur kita terus mengkerut dan kita tidak bisa lagi merentangnya. Hanya ada satu kata dalam kehidupan kita : Beramal saleh dengan segera, tanpa ditunda !

(Sumber : Cahaya Hati).

Advertisements